close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
داستان کوتاه فارسی
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

انگلیسی،داستان،بازی

پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر خارج شد، هنگام بازگشت سرباز پیری را دید که با لباسی اندک در سرما نگهبانی می ‌داد. از او پرسید: آیا سردت…

پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر خارج شد، هنگام بازگشت سرباز پیری را دید که با لباسی اندک در سرما نگهبانی می ‌داد.

از او پرسید: آیا سردت نیست؟

نگهبان پیر گفت: چرا ای پادشاه ...

ادامه مطلب
بازدید : 51 تاریخ : یکشنبه 04 اسفند 1392 زمان : 19:32 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

 پدری همراه پسرش در جنگلی می‌رفتند. ناگهان پسرک زمین خورد و درد شدیدی احساس کرد.او فریاد کشید آه… در همین حال صدایی از کوه شنید که گفت: آه… پسرک با کنجکاوی فریاد زد «تو کی هستی؟» اما جوابی جز این نشنید «تو کی هستی؟» این موضوع او را عصبانی کرد.

پس داد زد «تو ترسویی!» و صدا جواب داد «تو ترسویی!» به پدرش نگاه کرد و پرسید:«پدر چه اتفاقی دارد می‌افتد؟» پدر فریاد زد «من تو را تحسین می‌کنم» صدا پاسخ داد «من تو را تحسین می‌کنم»  پدر دوباره فریاد کشید «تو شگفت انگیزی» و آن آوا پاسخ داد «تو شگفت انگیزی». پسرک متعجب بود ولی هنوز نفهمیده بود چه خبر است.

پدر این اتفاق را برایش اینگونه توضیح داد: مردم این پدیده را «پژواک» می‌نامند. اما در حقیقت این «زندگی» است. زندگی هر چه را بدهی به تو برمی‌گرداند. زندگی آینه اعمال و کارهای نیک و بد توست. اگر عشق بیشتری می‌خواهی، عشق بیشتری بده. اگر مهربانی بیشتری می‌خواهی، بیشتر مهربان باش. اگر احترام و بزرگداشت را طالبی، درک کن و احترام بگذار. اگر می‌خواهی مردم نسبت به تو صبور و مؤدب باشند، صبر و ادب داشته باش!

این قانون طبیعت است و در هر جنبه ای از زندگی ما اعمال می‌شود. زندگی هر چه را که بدهی به تو برمیگرداند. به هر کس خوبی کنی، در حق تو خوبی خواهد شد و به هر کس که بدی کنی، بدی هم خواهی دید. زندگی تو حاصل یک تصادف نیست. بلکه آینه ای است که انعکاس کارهای خودت را به تو بر می‌گرداند.

 

پس هرگز یادمان نرود «که با هر دستی که بدهیم، با همان دست می‌گیریم و با هر دستی بزنیم، با همان دست هم می‌خوریم».

بازدید : 44 تاریخ : چهارشنبه 11 دي 1392 زمان : 12:46 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

شخصی از راه دور میهمانی برایش رسید میهمان بعد از صرف شام شروع به پرچانگی کرد به طوري که شب از نیمه گذشت صاحبخانه که دید میهمان قصد خوابیدن ندارد شروع به کشیدن خمیازه کرد بلکه میهمان متوجه خستگی او بشود و پرچانگی را تمام کندمیهمان فوراً متوجه شد و گفت انگار خیلی خسته شدید پس بهتر است دیگر بخوابیم صاحبخانه دو تا جا در کنار هم انداخت و هر دو خوابیدند اما مدتی نگذشته بود که خروپف وحشتناکی از میهمان بلند شد به طوري که صاحبخانه طاقتش دیگر تمام شده بود صاحبخانه که اوضاع را چنین دید میهمان را تکانی داد و بیدارش کرد و به او گفت: ببین امشب بی خوابی به سرم زده اگر ممکنه تو هم بلند شو تا با هم بنشینیم و صحبت کنیم .

بازدید : 51 تاریخ : چهارشنبه 04 دي 1392 زمان : 19:25 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

گدایی به در خانه شخصی رفت و درخواست پول وغذا و لباس کرد. شخص مزبور بادي به غبغب انداخت و گفت: من عادت ندارم درخواست کسی را بی جواب بگذارم. او این را گفت و به داخل رفت. گدا که از خوش اقبالی خود خرسند بود کاسه اي را در آورد و منتظر مانند تا شخص مزبور به در خانه آمد ابتدا یک مشت برنج را در کاسه ریخت و پول سیاهی را در کف دست گدا جاي داد و سپس لباسی را که از وصله زیاد زمینه اش پیدا نبود را به دوش گدا گذاشت. گدا که حسابی تو ذوقش خورده بود گفت: بیا بگذار کمی کمکت کنم که انگار تو از من محتاج تري گدا به گدا رحمت خدا .

بازدید : 36 تاریخ : یکشنبه 10 آذر 1392 زمان : 11:58 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

شخصی به سلمانی رفت و موهایش را کوتاه کرد وقت حساب مرد رو به سلمانی گفت: چون وسط سر من خالی است پس مزد من باید نصف مدي باشد که دیگران می دهند. سلمانی قبول نکرد بحث آنها بالا گرفت تا جایی که نزد قاضی رفتند . قاضی رو به سلمانی کرد و حکایت را پرسید سلمانی قصه را بازگو کرد وادامه داد: مگر وقتی که مریضی نزد دندانپزشک براي کشیدن دندانش می رود اگر دندانش نصفه باشد نصف مزد کشیدن دندان را می دهد. قاضی از مشتري پرسید: تو چه جوابی به این حرف سلمانی داري که بگویی؟ مشتري جواب داد: کسی که براي کشیدن دندان نزد دندانپزشک می رود آن قدر از درد دندان عاجز شده که اگر دندانپزشک نصف دنیا را هم بخواهد به او خواهد داد تا از دندان خلاص شود. قاضی که از این حاضر جوابی مشتري خوشش آمده بود حق را به مشتري داد .

بازدید : 59 تاریخ : چهارشنبه 15 آبان 1392 زمان : 19:19 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

استاد: وقتی بزرگ شدی چه می کنی؟

شاگرد: عروسی

استاد: نخیر منظورم اینست که چکاره می شوی؟

شاگرد: داماد

استاد: منظورم اینست وقتی بزرگ شدی چه می کنی؟

شاگرد: زن می گیرم

استاد: احمق، وقتی بزرگ شدی برای پدر و مادرت چه می کنی؟

شاگرد: عروس میارم

استاد: لعنتی، پدر و مادرت در آینده از تو چی می خواهند؟

شاگرد: نوه!

بازدید : 56 تاریخ : دوشنبه 08 مهر 1392 زمان : 11:3 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

زن شکاکی به هر کلام شوهرش حساس بود و از هر حرف او چیزي در می آورد شروع به ناسازگاري می کرد یک روز شوهرش در اطاق نشسته بود که احساس کرد هواي اطاق کمی سنگین شده به زنش گفت: در را باز کن تا کمی هوا عوض شود. زن شکاك فوراً در مقابل حرف او پرسید: براي چه هوا عوض شود؟شوهرگفت:چون ازهواي سنگین اطاق خسته شده ام. زن اخمی کردوگفت: دیگرچه مگرهرکسی از هرچیزي که خسته شد باید آن را عوض کند ؟ لابد فردا هم میخواهی بگویی از تو دیگرخسته شدم و میخواهم عوضت کنم ؟

بازدید : 41 تاریخ : یکشنبه 07 مهر 1392 زمان : 12:49 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

شخصی زشت روي به کنار برکه اي رفت و آبی به صورتش زد و کمی در آب برکه خیره شد یک نگاه به این طرف و یک نگاه به آن طرف انداخت و گفت : خدایا شکرت چه قیافه زیبایی به ما داده اي و خودمان خبر نداریم . ناگاه از بالاي درخت صدایی آمد که پی در پی می گفت: خدا رو صد هزار مرتبه شکر. به بالاي درخت نگاه کرد دید شخصی بر روي شاخه درخت بالاي سرش نشسته است. پرسید:  براي چه می گویی خدا رو صد هزار مرتبه شکر؟ شخص بالاي درخت نشسته پاسخ داد:  وقتی تو می گویی خدا را شکر حتماً من باید بگویم خدا رو صد هزار مرتبه شکر.

بازدید : 57 تاریخ : پنجشنبه 28 شهريور 1392 زمان : 11:31 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

شیوانا با دوتن از شاگردانش همراه کاروانی به شهری دور می‌رفتند. با توجه به مسافت طولانی راه و دوری مقصد ، طبیعی بود که بسیاری از مردان کاروان بدون همسرانشان و تنها سفر می‌کردند و وقتی به استراحتگاهی می‌رسیدند بعضی از مردان پی خوشگذرانی می‌رفتند

ادامه مطلب
بازدید : 63 تاریخ : پنجشنبه 14 شهريور 1392 زمان : 19:10 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

شیوانا را به دهکده ای دور دست دعوت کردند تا برای آنها دعای باران بخواند. همه مردم ده در صحرا جمع شده بودند و همراه شیوانا دست به دعا برداشتند تا آسمان بر ایشان رحم کند و باران رحمتش را بر زمین‌های تشنه ایشان سرازیر نماید. اما ساعتها گذشت و بارانی نیامد. کم کم جمعیت از شیوانا و دعای او ناامید شدند و لب به شکایت گذاشتند. یکی از جوانان از لابلای جمعیت لب به سخره گشود و فریاد زد:” آهای جناب استاد معرفت! تو به شاگردانت چه منتقل می‌کنی ! وقتی نمی‌توانی از دعایت باران بسازی حتما از حرفهایت هم نتیجه ای حاصل نمی‌شود. “ ...

ادامه مطلب
بازدید : 58 تاریخ : سه شنبه 05 شهريور 1392 زمان : 14:56 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

شخصی گفت: داراي سه فرزند هستم فرزند اولم کاري جز راستگویی ندارد وفرزند دومم کاري جز دروغگویی ندارد از بابت آن دو خیالم راحت است اما فرزند سومم که گاه راست می گوید و گاه دروغ خیال مرا مشوش کرده.

بازدید : 57 تاریخ : چهارشنبه 02 مرداد 1392 زمان : 21:27 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

یک روز بعد از ظهر وقتی اسمیت داشت از سرکار به خانه باز می‌گشت، سر راه زن مسنی را دید که ماشینش خراب شده و ترسان در برف ایستاده. اسمیت از ماشین پیاده شد و خودش را معرفی کرد و گفت من آمده‌ام کمکتان کنم. زن گفت صدها ماشین از روبروی من رد شدند، اما کسی نایستاد، این واقعاً لطف شماست.

وقتی اسمیت لاستیک را عوض کرد ...

ادامه مطلب
بازدید : 54 تاریخ : سه شنبه 18 تير 1392 زمان : 5:42 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

یک روز ملانصرالدین الاغش را به بازار برد تا بفروشد, اما سر راه الاغ داخل لجن رفت و دمش کثیف شد, ملا با خودش گفت: این الاغ را با آن دم کثیف نخواهند خرید به همین جهت دم را برید.

ادامه مطلب
بازدید : 49 تاریخ : پنجشنبه 30 خرداد 1392 زمان : 8:5 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

بوف

جغدی روی کنگره‌های قدیمی‌دنیا نشسته بود. زندگی را تماشا می‌کرد. رفتن و رد پای آن را. و آدم‌هایی را می‌دید که به سنگ و ستون، به در و دیوار دل می‌بندند. جغد اما می‌دانست که سنگ‌ها ترک می‌خورند، ستون‌ها فرو می‌ریزند، درها می‌شکنند و دیوارها خراب می‌شوند. او بارها و بارها تاج‌های شکسته، غرورهای تکه پاره شده را لابه‌لای خاکروبه‌های قصر دنیا دیده بود. او همیشه آوازهایی درباره دنیا و ناپایداری‌اش می‌خواند؛ و فکر می‌کرد شاید پرده‌های ضخیم دل آدم‌ها، با این آواز کمی ‌بلرزد.

ادامه مطلب
بازدید : 46 تاریخ : چهارشنبه 29 خرداد 1392 زمان : 19:27 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

گدایی راه حاکمی را بست و با عجز و لابه گفت : اي حاکم بزرگ بی پناهم مرا سرپناهی ده . حاکم گفت: برو آن طرف میخواهم رد شوم . گدا گفت:

ادامه مطلب
بازدید : 36 تاریخ : سه شنبه 28 خرداد 1392 زمان : 21:27 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

روزي لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند مي دهم که کامروا شوي:

اول اين که سعي کن در زندگي بهترين غذاي جهان را بخوري!

دوم

ادامه مطلب
بازدید : 51 تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1392 زمان : 6:22 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

قرض

شخصی از دست همسایه اش که دائم به در خانه ي او براي چیز قرض گرفتن می آمد به تنگ آمد و تصمیم گرفت چاره اندیشی کند تا روي او را کم کند پس فکر کرد که اگر...

ادامه مطلب
بازدید : 46 تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1392 زمان : 7:51 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

تنها گور کن پیر ده در کنار قبرستان نشسته بود. لوده اي از راه رسید و به او گفت: عمري براي ما گور کندي اینک وقت آن رسیده گوري براي خود بکنی که عنقریب است به ان احتیاج پیدا کنی ما هم که به جز تو گور کن دیگري نمی شناسیم و تا بخواهیم گور کن دیگري بیابیم نعش تو در روي زمین خواهد پوسید. گور کن جواب داد: اما گوري را که من خواهم کند تازه نفس هاي لوده اي می طلبد که از مرگ خودشان غافل مانده اند .

بازدید : 70 تاریخ : جمعه 10 خرداد 1392 زمان : 6:52 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 323
 • کل نظرات : 39
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 76
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 9
 • بازدید امروز : 5
 • باردید دیروز : 10
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 105
 • بازدید ماه : 672
 • بازدید سال : 2,416
 • بازدید کلی : 101,961
 • مطالب
  کدهای اختصاصی
  سایت تخصصی کانتر و جی تی ای