close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
داستان
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

انگلیسی،داستان،بازی

پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر خارج شد، هنگام بازگشت سرباز پیری را دید که با لباسی اندک در سرما نگهبانی می ‌داد. از او پرسید: آیا سردت…

پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر خارج شد، هنگام بازگشت سرباز پیری را دید که با لباسی اندک در سرما نگهبانی می ‌داد.

از او پرسید: آیا سردت نیست؟

نگهبان پیر گفت: چرا ای پادشاه ...

ادامه مطلب
بازدید : 51 تاریخ : یکشنبه 04 اسفند 1392 زمان : 19:32 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

شخص خسیسی که با لنگه کفش راه می رفت به آشنایی رسید آشنا پرسید پس لنگه دیگر کفشت کو؟ خسیس گفت: براي صرفه جویی یک روز کفش پاي راستم را پا می کنم و روزي دیگر کفش پاي چپم را پا می کنم . آشنا با تعجب گفت: آن وقت آن پایت که بی کفش است زخم و خاکی خواهد شد. خسیس گفت: مگر نمی بینی این یکی پایم جوراب دارد و در عوض پاي دیگرم که کفش دارد جوراب ندارد. این طوري در مصرف جورابم نیز صرفه جویی می کنم .

بازدید : 62 تاریخ : جمعه 25 بهمن 1392 زمان : 20:31 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

نادانی نزد طبیبی رفت و گفت: سرم درد می کند یا شاید دلم درد می کند و شاید هم ابرویم . نمی دانم. طبیب گفت: بسیار خوب حالا دستت را بده اول نبظت را بگیرم. مرد نادان پایش را جلو آورد. طبیب که خیلی تعجب کرده بود گفت: مردك نادان تو که هنوز دست و پایت را از هم تشخیص نمی دهی و نمی دانی کجایت درد می کند همان بهتر که از درد بمیری .

بازدید : 44 تاریخ : جمعه 18 بهمن 1392 زمان : 10:50 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

گدایی به در خانه شخصی رفت و درخواست پول وغذا و لباس کرد. شخص مزبور بادي به غبغب انداخت و گفت: من عادت ندارم درخواست کسی را بی جواب بگذارم. او این را گفت و به داخل رفت. گدا که از خوش اقبالی خود خرسند بود کاسه اي را در آورد و منتظر مانند تا شخص مزبور به در خانه آمد ابتدا یک مشت برنج را در کاسه ریخت و پول سیاهی را در کف دست گدا جاي داد و سپس لباسی را که از وصله زیاد زمینه اش پیدا نبود را به دوش گدا گذاشت. گدا که حسابی تو ذوقش خورده بود گفت: بیا بگذار کمی کمکت کنم که انگار تو از من محتاج تري گدا به گدا رحمت خدا .

بازدید : 36 تاریخ : یکشنبه 10 آذر 1392 زمان : 11:58 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

شخصی مشغول تخریب دیوار قدیمی خانه اش بود تا آنرا نوسازی کند. (توضیح اینکه منازل ژاپنی بنابر شرایط محیطی دارای فضایی خالی بین دیوارهای چوبی هستند).

این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آنها مارمولکی را دید که میخی از بیرون به پایش فرو رفته بود...

 

ادامه داستان در ادامه مطلب

ادامه مطلب
بازدید : 33 تاریخ : سه شنبه 05 آذر 1392 زمان : 16:6 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

شخصی با حسودي به بازار رفت شخص مزبور هر چه انتخاب می کرد از حسود یک نظر خواهی می کرد و هر گاه حسود از آن لباس تعریف می کرد آن را پس می داد و هر گاه که حسود از لباس بدگویی می کرد آن را فوراً خریداري می کرد. وقتی خریدشان تمام شد و با هم از بازار بیرون آمدند حسود با ناراحتی پرسید: تو که به میل خودت و بر خلاف میل من رفتار می کنی پس چرا دیگر از من نظر خواهی می کنی؟ شخص مزبور گفت: مگر نشنیده اي که گفته اند دشمنی حسودان را پایانی نیست چون هیچ علتی در آن نیست پس تو چگونه راضی می شوي که من بر میل دشمن رفتار کنم .

بازدید : 67 تاریخ : دوشنبه 21 مرداد 1392 زمان : 23:41 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

خسیسی قصد عیادت دوستی کرد و از خانه خارج شد در میان راه بادامی پیدا کرد فوراً آن را برداشت و در مشتش گرفت و با خود گفت: خوب است که این را با خود براي عیادت دوستم ببرم. ولی در میان راه فکر کرد نکند با این کارم دوستم متوجه شود که من آدم خسیسی هستم پس آن را در جیبش پنهان کرد و تا به در خانه دوست رسید دوباره لحظه اي مکث کرد و بادام را از جیبش بیرون آورد و گفت: به هر حال از دست خالی که بهتر است .

بازدید : 50 تاریخ : یکشنبه 06 مرداد 1392 زمان : 6:23 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

روزی مردی ثروتمند در اتومبیل جدید و گران‌‌قیمت خود با سرعت فراوان از خیابان کم رفت و آمدی می‌گذشت. ناگهان از بین دو اتومبیل پارک شده در کنار خیابان، یک پسربچه پاره آجری به سمت او پرتاب کرد. پاره آجر به اتومبیل او برخورد کرد. مرد پایش را روی ترمز گذاشت و سریع پیاده شد و دید که اتومبیلش صدمه زیادی دیده است. به طرف پسرک رفت تا او را به سختی تنبیه کند.روزی مردی ثروتمند در اتومبیل جدید و گران‌‌قیمت خود با سرعت فراوان از خیابان کم رفت و آمدی می‌گذشت. ناگهان از بین دو اتومبیل پارک شده در کنار خیابان، یک پسربچه پاره آجری به سمت او پرتاب کرد. پاره آجر به اتومبیل او برخورد کرد. مرد پایش را روی ترمز گذاشت و سریع پیاده شد و دید که اتومبیلش صدمه زیادی دیده است. به طرف پسرک رفت تا او را به سختی تنبیه کند...

ادامه مطلب
بازدید : 56 تاریخ : جمعه 28 تير 1392 زمان : 8:9 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

یک روز بعد از ظهر وقتی اسمیت داشت از سرکار به خانه باز می‌گشت، سر راه زن مسنی را دید که ماشینش خراب شده و ترسان در برف ایستاده. اسمیت از ماشین پیاده شد و خودش را معرفی کرد و گفت من آمده‌ام کمکتان کنم. زن گفت صدها ماشین از روبروی من رد شدند، اما کسی نایستاد، این واقعاً لطف شماست.

وقتی اسمیت لاستیک را عوض کرد ...

ادامه مطلب
بازدید : 54 تاریخ : سه شنبه 18 تير 1392 زمان : 5:42 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

ابر جوانی در میان طوفان عظیمی بر فراز مدیترانه به دنیا آمد. اما فرصتی برای رشد در آن منطقه نیافت؛ باد عظیمی تمام ابرها را به سوی آفریقا راند. همین که به قاره آفریقا رسیدند،آب و هوا عوض شد: آفتاب تندی در آسمان میدرخشید، و در زیر، شن های خشک صحرا دیده میشد. باد آنها را به سوی جنگل های جنوب راند، در صحرا هیچ بارانی نمی بارید. بنابراین، ابر هم مثل انسانهای جوان، تصمیم گرفت از پدران و دوستان پیرترش جدا شود و به کشف جهان بپردازد. باد اعتراض کرد: چه کار میکنی ؟ صحرا همه جا یک شکل است! به گروه برگرد تا به مرکز آفریقا برویم. آن جا کوه ها و درختان زیبایی وجود دارد!...

ادامه مطلب
بازدید : 49 تاریخ : سه شنبه 11 تير 1392 زمان : 6:55 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

Thief

An old lady went out shopping last Tuesday. She came to a bank and saw a car near the door. A man got out it and went into the bank. She looked into the car. The keys were in the lock.

 

سه شنبه گذشته یک پیرزن  برای به خرید به بیرون رفت. پیرزن به بانک آمد و یک ماشین را نزدیک در بانک دید. یک مرد از ماشین پیاده شد و به بانک رفت. پیرزن به داخل ماشین نگاه کرد.  کلیدها روی ماشین بودند.

ادامه مطلب
بازدید : 64 تاریخ : سه شنبه 11 تير 1392 زمان : 6:50 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

روزی مرد کوری روی پله های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود. روی تابلو نوشته بود: من کور هستم لطفا کمک کنید. روزنامه نگارخلاقی از کنار او میگذشت نگاهی به او انداخت فقط چند سکه در داخل کلاه بود. او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد...

ادامه مطلب
بازدید : 55 تاریخ : سه شنبه 11 تير 1392 زمان : 6:47 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

مادر من فقط یک چشم داشت. من از اون متنفر بودم.اون همیشه مایه خجالت من بود. اون برای امرار معاش خانواده برای معلم ها و بچه مدرسه ای ها غذا می پخت. یک روز اون اومده بود دم در مدرسه که به من سلام کنه و منو با خود به خونه ببره. خیلی خجالت کشیدم. آخه اون چطور تونست این کار رو با من کنه؟ به روی خودم نیاوردم؛ فقط با تنفر بهش نگاه کردم و فوراً از اونجا دور شدم.
روز بعد یکی از همکلاسی ها منو مسخره کرد و گفت: هووو، مامان تو فقط یک چشم داره! فقط دلم می خواست یه جوری خودم رو گم و گور کنم. کاش زمین دهن وا می کرد و منو، کاش مادرم یه جوری گم و گور می شد...

ادامه مطلب
بازدید : 53 تاریخ : سه شنبه 11 تير 1392 زمان : 6:45 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

طعامی مقداري پول پس انداز داشت که آن را در متکاي خویش پنهان کرده بود یک روز شنید که دزدي در آبادي پیدا شده دیگر شبها آرام و قرار نداشت و مرتباً جاي پول هایش را عوض می کرد. عاقبت فکر کرد چاله اي در زیر جاي خوابش بکند و پول ها را در آن چاله بگذارد و با خاك رویش را بپوشاند و خودش هم در روي آن بخوابد. همین کار را کرد ولی باز هم آرام و قرار نداشت و خوایش نمی برد و احساس کرد که نمی تواند از پول هایش جدا باشد. بنابراین فکر دیگري کرد چاله اي بزرگ کند و خودش در کنار پول هایش در درون چاله خوابید به زنش گفت: حالا تو با خاك روي من و پول هایم را بپوشان تاشاید اینگونه خوابم ببرد .

بازدید : 43 تاریخ : سه شنبه 11 تير 1392 زمان : 6:43 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

زمان های قديم٬ وقتی هنوز راه بشر به زمين باز نشده بود. فضيلت ها و تباهی ها دور هم جمع شده بودند.
ذکاوت گفت بياييد بازی کنيم. مثل قايم باشک!
ديوانگی فرياد زد: آره قبوله من چشم می زارم!
چون کسی نمی خواست دنبال ديوانگی بگردد٬‌ همه قبول کردند.
ديوانگی چشم هايش را بست و شروع به شمردن کرد: يک٬ ... دو٬ ... سه٬ ... !...

ادامه مطلب
بازدید : 42 تاریخ : سه شنبه 11 تير 1392 زمان : 6:38 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

پسر بچه ای وارد یک بستنی فروشی شد و پشت میزی نشست. پیشخدمت یک لیوان آب برایش آورد.پسر بچه پرسید: یک بستنی میوه ای چند است؟
پیشخدمت جواب داد: ۵۰ سنت.
پسر بچه دستش را در جیبش برد و شروع به شمردن کرد. بعد پرسید: یک بستنی ساده چند است؟ در همین حال تعدادی از مشتریان در انتظار میز خالی بودند .پیشخدمت با عصبانیت پاسخ داد:۳۵ سنت .
پسر دوباره سکه‌هایش را شمرد و گفت: لطفا یک بستنی ساده.
پیشخدمت بستنی را آورد و به دنبال کار خود رفت. پسرک نیز بعد از خوردن بستنی پول را به صندوق پرداخت و رفت.
وقتی پیشخدمت بازگشت ار آن چه دید شوکه شد. آنجا در کنار ظرف خالی بستنی۲ سکه ی ۵ سنتی و ۵ سکه ی ۱ سنتی گذاشته شده بود، برای انعام پیشخدمت.

بازدید : 47 تاریخ : سه شنبه 11 تير 1392 زمان : 6:28 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

روزی در یک میهمانی مرد خیلی چاقی سراغ برنارد شاو که بسیار لاغر بود رفت وگفت: آقای شاو! وقتی من شما را می بینم فکر می کنم در اروپا قحطی افتاده است.
برنارد شاو هم سریع جواب میدهد: بله! من هم هر وقت شما را می بینم فکر می کنم عامل این قحطی شما هستید!

بازدید : 52 تاریخ : سه شنبه 11 تير 1392 زمان : 6:26 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

چهار دانشجو شب امتحان به جای درس خواندن به مهمونی وخوش گذرونی رفته بودند و هیچ آمادگی امتحانشون رو نداشتند.
روز امتحان به فکر چاره افتادند وحقه ای سوارکردند به این صورت که سر و رو شون رو کثیف کردند ومقداری هم با پاره کردن لباس هاشون در ظاهرشون تغییراتی بوجود آوردند.
سپس عزم رفتن به دانشگاه نمودندویک راست به پیش استاد رفتند.
مسئله رو با استاد اینطور مطرح کردند:
که...

ادامه مطلب
بازدید : 54 تاریخ : سه شنبه 11 تير 1392 زمان : 6:24 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

یک کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان در دریا شکست و غرق شد و تنها دو مرد توانستند نجات یابند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. دو نجات یافته هیچ چاره‌ای به جز دعا کردن و کمک خواستن از خدا نداشتند. چون هر کدامشان ادعا می کردند که به خدا نزدیک‌ترند و خدا دعایشان را زودتر استجابت می کند، تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در قسمت متعلق به خودش دست به دعا بردارد تا ببینند کدام زودتر به خواسته‌هایش می رسد.
نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند غذا بود. صبح روز بعد مرد اول میوه‌ای را بالای درختی در قسمت خودش دید و با آن گرسنگی اش را بر طرف کرد. اما سرزمین مرد دوم هنوز خالی از هر گیاه و نعمتی بود...

ادامه مطلب
بازدید : 47 تاریخ : سه شنبه 11 تير 1392 زمان : 6:21 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

یه روز 2 پدر روحانی تصمیم میگیرند که برای تعطیلات به هاوایی بروند، و به هم قول میدهند که از پوشیدن هر چیزی که نشان دهد آن دو کشیش هستند اجتناب کنند. روز موعود فرا می رسد و با هواپیما به هاوایی می روند و به محض پیاده شدن از هواپیما به یک مغازه لباس فروشی رفتند و لباسهای شیکی خریدند...

ادامه مطلب
بازدید : 49 تاریخ : سه شنبه 11 تير 1392 زمان : 6:18 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

دو برادر با هم در مزرعه خانوادگی كار می كردند كه یكی از آنهاازدواج كرده بود و خانواده بزرگی داشت و دیگری مجرد بود .
شب كه می شد دو برادر همه چیز از جمله محصول و سود را با هم نصف می كردند . یك روز برادر مجرد با خودش فكر كرد و گفت :درست نیست كه ما همه چیز را نصف كنیم . من مجرد هستم و خرجی ندارم ولی او خانواده بزرگی را اداره می كند....

ادامه مطلب
بازدید : 48 تاریخ : دوشنبه 10 تير 1392 زمان : 22:21 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

مردی مقابل گلفروشی ایستاده بود و می‌خواست دسته گلی برای مادرش که در شهر دیگری بود سفارش دهد تا برایش پست شود.
وقتی از گل فروشی خارج شد، دختری را دید که روی جدول خیابان نشسته بود و هق هق گریه می‌کرد. مرد نزدیک دختر رفت و از او پرسید: «دختر خوب، چرا گریه می کنی؟»...

ادامه مطلب
بازدید : 55 تاریخ : دوشنبه 10 تير 1392 زمان : 7:26 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

روزی شخصی از ملا پرسید: ماه بهتر است یا خورشید!؟

ملا گفت ای نادان این چه سوالی است که از من می پرسی؟ خوب معلوم است, خورشید روزها بیرون می آید که هوا روشن است و نیازی به وجودش نیست!

ولی ماه شبهای تاریک را ورشن می کند, به همین جهت نفعش خیلی بیشتر از ضررش است!

بازدید : 45 تاریخ : دوشنبه 10 تير 1392 زمان : 7:23 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

خواجه ای بهلول را گفت: مدتی است آنقدر استراحت کرده ام که خسته شده ام.

بهلول گفت: پس قدری استراحت کن!

بازدید : 48 تاریخ : دوشنبه 10 تير 1392 زمان : 7:22 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

تنبلی از کنار چاهی می گذشت که صدایی را از ته چاه شنید که فریاد می زد: کمک، کمک من در چاه افتاده ام یکی بیاید مرا از چاه بیرون بیاورد. تنبل به داخل چاه نگاه کرد دید شخصی در چاه افتاده پس فریاد زد:...

ادامه مطلب
بازدید : 47 تاریخ : دوشنبه 10 تير 1392 زمان : 7:18 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

یک روز آموزگار از دانش آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق ، بیان کنید؟
برخی از دانش آموزان گفتند با بخشیدن عشقشان را معنا می کنند. برخی «دادن گل و هدیه» و «حرف های دلنشین» را راه بیان عشق عنوان کردند. شماری دیگر هم گفتند «با هم بودن در تحمل رنجها و لذت بردن از خوشبختی» را راه بیان عشق می دانند.
در آن بین ، پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند،
داستان کوتاهی تعریف کرد:...

ادامه مطلب
بازدید : 40 تاریخ : دوشنبه 10 تير 1392 زمان : 7:14 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

شخصی همراه الاغش می گذشت که سر راه به آشنایی رسید. آشنا که کیسه اي پر از بادام زمینی به همراه داشت آن را به الاغ سوار تعارف کرد ...

ادامه مطلب
بازدید : 41 تاریخ : دوشنبه 10 تير 1392 زمان : 7:11 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند …
او جواب داد : اگر زن یا مرد دارای (اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =۱
اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =۱۰

...

ادامه مطلب
بازدید : 56 تاریخ : دوشنبه 10 تير 1392 زمان : 7:8 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

روزی ملانصرالدین الاغش را که خطایی کرده بود می زد, شخصی که از آنجا عبور می کرد اعتراض نمود و گفت: ای مرد چرا حیوان زبان بسته را می زنی؟
ملا گفت: ببخشید نمی دانستم که از خویشاوندان شماست اگر می دانستم به او اسائه ادب نمی کردم؟

بازدید : 41 تاریخ : دوشنبه 10 تير 1392 زمان : 7:5 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

Two friends, Sam and Mike, were riding on a bus. Suddenly the bus stopped and bandits got on.

 

دو دوست به نام های سام و مایک در حال مسافرت در اتوبوس بودند.

ادامه مطلب
بازدید : 44 تاریخ : دوشنبه 10 تير 1392 زمان : 7:3 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

یه روز چرچیل در مجلس عوام سخنرانی داشت. یه تاکسی می گیره، وقتی به محل می رسن، به راننده میگه:
اینجا منتظر باش تا من برگردم.
راننده میگه:...

ادامه مطلب
بازدید : 58 تاریخ : دوشنبه 10 تير 1392 زمان : 7:1 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

روز حاکمی با کاروانی از شتر از صحرایی می گذشت مستمند صحرانشینی را در میان راه دید هوس کرد بنده نوازي از خودشان نشان دهد پس مقداري پول و آذوقه به او عطا کرد اندکی بعد متوجه شد که مستمند از بخشش او نمی خواهد تشکري کند پس گفت:...

ادامه مطلب
بازدید : 50 تاریخ : یکشنبه 09 تير 1392 زمان : 7:55 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

مرد بهانه گیري هر روز از غذاي زن بهانه اي در می آورد که آبگوشت امروز آبش زیاد است یا کم است و یا گوشتش زیاد و ... و زن را به باد کتک می گرفت...

ادامه مطلب
بازدید : 40 تاریخ : یکشنبه 09 تير 1392 زمان : 7:52 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

جان بلانکارد ” از روی نیمکت برخاست لباس ارتشی اش را مرتب کرد و به تماشای انبوه مردم که راه خود را از میان ایستگاه بزرگ مرکزی پیش می گرفتند مشغول شد . او به دنبال دختری می گشت که چهره او را هرگز ندیده بود اما قلبش را می شناخت دختری با یک گل سرخ . از سیزده ماه پیش دلبستگی‌اش به او آغاز شده بود. از یک کتابخانه مرکزی در فلوریدا, با برداشتن کتابی از قفسه ناگهان خود را شیفته و مسحور یافته بود, اما نه شیفته کلمات کتاب بلکه شیفته یادداشتهایی با مداد, که در حاشیه صفحات آن به چشم می‌خورد .دست خطی لطیف که بازتابی از ذهنی هوشیار و درون بین و باطنی ژرف داشت در صفحه اول ” جان” توانست نام صاحب کتاب را بیابد: “دوشیزه هالیس می نل” . با اندکی جست و جو و صرف وقت او توانست نشانی دوشیزه هالیس را پیدا کند...

ادامه مطلب
بازدید : 41 تاریخ : یکشنبه 09 تير 1392 زمان : 7:51 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

روزی ملا به مجلس میهمانی رفته بود اما لباسش مناسب نبود به همین جهت هیچکس به او احترام نگذاشت و به تعارف نکرد!

ملا به خانه رفت و لباسهای نواش را پوشید و به میهمانی برگشت اینبار همه او را احترام گذاشتند و با عزت و احترام او را بالای مجلس نشاندند!...

ادامه مطلب
بازدید : 55 تاریخ : یکشنبه 09 تير 1392 زمان : 7:49 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

ک روز آموزگار از دانش‌آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می‌توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق، بیان کنید؟ برخی از دانش آموزان گفتند با بخشیدن عشقشان را معنا می کنند. برخی «دادن گل و هدیه» و «حرف های دلنشین» را راه بیان عشق عنوان کردند. شماری دیگر هم گفتند «با هم بودن در تحمل رنجها و لذت بردن از خوشبختی» را راه بیان عشق می‌دانند...

ادامه مطلب
بازدید : 46 تاریخ : یکشنبه 09 تير 1392 زمان : 7:48 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

بلا

شخصی میهمان آشنایی شد بعد از شام قصد خوابیدن کرد صاحبخانه به او گفت: من همیشه عادت دارم در حیاط بخوابم. تو هم دوست داري جایت را در حیاط بیاندازم ...

ادامه مطلب
بازدید : 47 تاریخ : یکشنبه 09 تير 1392 زمان : 7:46 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

عوض

شخصی که هیچ گاه عادت به رفتن مجالس سوگواری نداشت زمانی که می دید کسی قصد به این چنین مجالسی را دارد کفش خود را به او می سپرد و می گفت:...

ادامه مطلب
بازدید : 41 تاریخ : یکشنبه 09 تير 1392 زمان : 7:43 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

گدایی به در خانه خسیسی رفت و گفت پول سیاهی به من بده. خسیس فریاد کرد: خجالت نمی کشی این موقع شب به در خانه مردم می آیی ...

ادامه مطلب
بازدید : 53 تاریخ : یکشنبه 09 تير 1392 زمان : 7:38 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()

رندی به بهانه خروس خود به لبه ی دیوار رفت مرد همسایه تا او را دید شروع کرد به داد و فریاد که: ایهاالناس دیگر محروم و نامحرم از بین رفته...

ادامه مطلب
بازدید : 51 تاریخ : یکشنبه 09 تير 1392 زمان : 7:27 نویسنده : حامد افشاری نظرات ()
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 323
 • کل نظرات : 39
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 76
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 9
 • بازدید امروز : 7
 • باردید دیروز : 10
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 107
 • بازدید ماه : 674
 • بازدید سال : 2,418
 • بازدید کلی : 101,963
 • مطالب
  کدهای اختصاصی
  سایت تخصصی کانتر و جی تی ای